athinagustavsen -
Forside Add meg Om meg Kontakt

HELT ALENE

Hun gikk på skolen, like taus som hun var hver eneste dag. Folk ignorerte henne, ingen tok seg bryet til å spørre hvordan det gikk. Hun syntes det ikke gjorde noe, det er bedre å leve i taushet enn å forklare noe som ingen ville forstå, ingen ville forstå hennes smerte. Folk ville ha sett rart på henne, som om hun søkte oppmerksomhet, men det hun virkelig ville var at noen skulle legge merke til henne, legge merke til de øynene som skrek etter hjelp.

Det eneste hun trengte var en venn, en venn som ville forstå henne, en venn som ikke ville dømme. Hun turte ikke, hun turte ikke å snakke med noen, ikke en eneste sjel. Men hva om noen ville fortså? Hva om noen ville forstå hva slags smerte hun følte? Tenk om det fantes en sjel der ute, som hadde gått igjennom akkurat det hun hadde gjort. Hvorfor kunne ingen legge merke til henne? Hvorfor kunne ingen se øynene som skrek, skrek etter hjelp, skrek etter ett lite tegn for forståelse? Om bare noen kunne legge merke til henne, bare en eneste person, det hadde vært nok. Det hadde vært nok med et "hei, hvordan har du det" eller bare et enkelt smil, men ingen gjorde det, ingen la merke til henne.

Hun gikk der taus, men likevel ikke, for sies det ikke at øynene snakker når munnen ikke klarer? Kunne ikke bare noen se henne? kunne ikke bare hun tørre å gå frem å si det som det er? Nei, hun turte ikke fordi ingen ville noen gang forstå, ingen ville noen gang forstå hva slags smerte hun gikk i gjennom. Hun var alene, og det ville hun alltid være. Der var en dag til gjennomført, en til dag med smerte, en til dag uten noe som helst tegn til at noen la merke til henne. Der la hun seg ned i sengen og gråt seg igjennom en natt til.

Kilder:

https://www.google.no/search?q=pain&biw=1366&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-5pKJwObMAhXOa5oKHQONA4oQ_AUIBigB#tbm=isch&q=help+me&imgrc=-uWP6at1mj1FRM%3A

 • NORSKFAGET

  Alle elever i Norge har pålagt å ha norskfaget på skolen, flere timer i uken. Dette synes jeg er veldig bra og fornuftig, jeg synes at norskfaget er en av de viktigste fagene vi har på skolen. Vi lærer om grammatikk som hjelper oss med å snakke  og skrive riktig, vi lærer hvordan vi bøyer forskjellige ord og formulerer setninger. Vi leser også veldig mye av tiden som hjelper oss med å kunne lese bra, og som hjelper oss med å forstå ting enklere og fortere. Vi lærer om de to forskjellige skrifttypene som er bokmål og nynorsk.Vi lærer også om norsk språkhistorie og norsk litteraturhistorie som er veldig viktig for vår kultur.

  Om vi ikke hadde hatt norskundervisning på skolen så tror jeg at det hadde vært mye færre folk som kunne skrive og lese bra. Det kommer jo selvsagt til å være elever som ikke er like flink til å skrive og lese som andre, men jeg tror at alle elevene har kommet mye lengre enn det de hadde gjort hvis de ikke hadde hatt norskundervisning på skolen. Det som kan være litt dumt med norskfaget er at alle elever må ha norsktentamen og alle elever har en mulighet for å komme opp i norsk på eksamen, og alle har den samme eksamen i norsk. Det blir ikke lenger tatt hensyn tilspråklig og kulturell bakrunn, og for at elever skal mestre bokmål må elevene ha morsmålskompetanse i norsk. Akuratt dette kan være vanskelig for de elevene som har relativt kort botid i Norge, disse elevene kan ha store vansker med å håndtere norskundervisningen.

  Kilder:

  http://www.norskundervisning.no/norskl%C3%A6reren-sier/2009/12/minoritetsspraklige-elever-og-norskfaget-i-videregaende-skole/

  https://www.google.no/search?q=norskfaget&biw=1366&bih=615&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjHruSfuObMAhWCFSwKHUDJCkIQ_AUIBigB#tbm=isch&q=norskundervisning&imgrc=R7T017c_403mEM%3A

 • LIKHETER OG ULIKHETER MELLOM NYNORSK OG BOKMÅL

  Den store forskjellen mellom nynorsk og bokmål vet de fleste om. Ivar Aasen reiste rundt i Norge for å samle forskjellige dialekter, og gjorde det om til et skriftspråk som er nynorsk. Knud Knudsen fornorsket det danske språket som ble til bokmål. 

  Det er en rekke forskjeller i grammatikken i de to skriftspråkene, noen eksempler er: 

  På bokmål så bruker i gn-lyd, men i mange substantiv på nynorsk så bytter man det ut med kn-lyd.I forskjellige sammenheng på nynorsk så bytter man på å bruke "e" og "i", dette gjør man ikke på bokmål. Det er også mange pronomen som blir gjort om, som for eksempel på bokmål sier vi "de" og på nynorsk blir det "dei". På bokmål så bruker man ofte "ø", men på nynorsk så bruker man mer "au". På bokmål er det for eksempel "øyelokk" og på nynorsk er det "augelok". En, ei og ett er også forskjellig fra bokmål og nynorsk, på bokmål er det "en, ei og ett" og på bokmål er det "ein, ei og eit". Hannskjønn og intetskjønn blir annerledes fra bokmål til nynorsk, som for eksempel på bokmål er det "biler" og på nynorsk er det "bilar", på bokmål er det "øyelokkene" og på nynorsk er det "augelokka". Og på nynorsk kan både ha -e og -a infinitiv. Det er også spesielle ord som man ikke kan bruke på nynorsk, som for eksempel så bruker vi "man" på bokmål, men på nynorsk må vi bruke "ein". Det finnes også mange flere forskjeller, men dette er det jeg synes er viktigst. 

  Det som er likt med bokmål og nynorsk er at hunnskjønn blir bøyd likt, altså "ei jente, jenta, jenter, alle jentene". Substantiv som ender på -nad har også lik bøying. Noen av de personligpronomen er liker som er "du, han og de". Noen eiendomsord som er like er på bokmål og nynorsk er "min, din, vår og hans".  Det er også noen substantiv som ender på -a som ofte har lik bøyning.

  Kilder:

  http://riksmalsforbundet.no/riksmal-og-bokmal/

  https://www.google.no/search?q=bokm%C3%A5l+vs+nynorsk&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwixw9WSr-bMAhXpDpoKHW1QAtYQ_AUIBigB#imgrc=_

  Bokmål-nynorsk ordbok

 • DIFOR BURDE VI HA NYNORSK

  Noko av det som er mest diskutert innan for skule er om vi skal enno ha nynorsk på skulen. Eg meiner at vi bør halda fram med å ha nynorsk på skulen fordi nynorsk er ein del av kulturen vårast. Det er mange som synest at nynorsk er meiningslaust å læra, men det er det faktisk ikkje. Forskarar seier at nordmenn er dei som lærer seg andre skandinaviske land fortast fordi vi har to skriftspråk å læra oss, så vi har faktisk nytte av å læra oss nynorsk. Og viss du får ei e-mail på nynorsk så burde du skriva tilbake på nynorsk. Det er ein halv million elevar som har nynorsk som hovudmål, og det vert berre fleire og fleire som har det. Så kva med dei elevane som har  nynorsk som hovudmål? Vi kan ikkje berre forventa at dei skal tilpassa seg til å få bokmål som hovudmål. Eg synest at vi skal ha nynorsk i skulen, og det er eg fast avgjort på.

  Kilder:

  https://www.google.no/search?q=ja+til+nynorsk&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjUr4yJ_-XMAhVJXCwKHfEPBZ8Q_AUIBigB#imgrc=1IdIqQrIEPyHGM%3A

 • KAN DETTE HJELPE MEG PÅ EKSAMEN?

  Eksamen er rett rundt hjørnet, og for at jeg skal være best mulig forberedt så har jeg valgt meg tre gode oppslag fra Store Norske Leksikon som jeg tror kan hjelpe meg under norskeksamen. Oppslagene jeg har valgt er:

  1. https://snl.no/novelle 

  Det første oppslaget er novelle, det er viktig å kunne skrive en god novelle, om du skal få i oppgave om å skrive det. Dette er en link som det står nøyaktig hvordan man skriver og setter opp en novelle. Jeg har valgt denne linken fordi jeg tror det kan hjelpe meg mye på eksamen hvis jeg skal skrive en novelle. 

  2. https://snl.no/norsk_spr%C3%A5khistorie

  Det andre oppslaget er norsk språkhistorie, dette kan være viktig å vite noe om. Man kan få spørsmål om å skrive om Norges språkhistorie eller om hvordan språket har forandret seg og lignende. Det kan uansett være viktig å vite noe om språkhistorien. I dette oppslaget står det nøye om Norges språkhistorie.

  3. https://snl.no/rettskrivning

  Det tredje og siste oppslaget er rettskriving. Her står det mye om rettskriving som kan være viktig å kunne. Når man skal ha norskeksamen så er rettskriving veldig viktig, derfor kan jeg bruke dette som en støtte. Jeg kan bruke dette som hjelp når jeg skal lese igjennom teksten min.

 • SLITER DU MED Å SKRIVE EN GOD INNLEDNING?

  Sliter du med å skrive en god innledning? Vet du ikke hvordan du skal starte? Jeg vet at det er flere som synes det er vanskelig å skrive en god innledning, så jeg skal prøve å hjelpe deg med akkurat dette. Innledning er noe av det viktigste i en tekst, om innledningen din ikke er bra så vil ikke leseren orke å lese hele teksten din. En innledning skal være ganske kort, og der skal du fortelle kort hva teksten skal handle om. Du kan godt ha med spørsmål i innledningen som du kan svare på senere i teksten din. Den må være interessant for å vekke interessen til lesere, om du klarer dette er du allerede på god vei. Det du må huske å ikke skrive alt i innledningen, fordi da vil resten av teksten være kjedelig. Her skal jeg skal gi et eksempel på en god innledning som jeg har skrevet tidligere:

  Det er mange som tror at det å lykkes i livet er å bli mest mulig kjent. Om du har over 1000 følgere på Instagram og får over 200 likes på bildet ditt som er redigert så mye så det ikke lengre ligner på deg selv, så er du mye bedre enn de andre på skolen din. For å være ærlig så tror jeg de aller fleste tenåring tenker slik, og jeg skal ikke si at jeg ikke blir glad om jeg får ekstra mange likes på et bilde, men er det virkelig dette som er å lykkes med liket? Er vi lykkelige om vi har flere hundre likes på Instagram og er blant skolens mest populære jenter eller gutter? Er det virkelig dette vi mennesker er skapt til? At flest mulig mennesker vet hvem vi er?

  Kilder:

  http://itpro.no/artikkel/11722/hvordan-skrive-en-god-artikkel/

   

 • HVA ER EGENTLIG EN GOD ARTIKKEL

  Å skrive en god artikkel er ikke alltid like lett, men her er noen tips du kan bruke.

  Når du skal skrive en artikkel burde du ha en del bakgrunnsinformasjon, noter deg noen stikkord og skriv ned viktige ting om temaet du skriver om. Når du skal begynne å skrive artikkelen er det første du må huske på å skrive en bra overskrift som vekker oppmerksomheten til leserne. Innledningen bør fortelle kort hva artikkelen handler om. Innledningen må være interessant fordi om den ikke er det så vil ikke leseren ta seg bryet til å lese ferdig hele artikkelen, men du må huske på å ikke fortelle alt i innledningen fordi da vil resten bare være oppsummering og kjedelig. Hoveddelen der i mot skal være litt lenger og mesteparten av informasjonen skal være med her. Når du skriver en artikkel så kan du gjerne ha flere synspunkter og meninger, og artikkelen skal være saklig og oversiktlig. Når du skriver en artikkel fem ting du må sette fokus på og det er: hvem, hva, når, hvor og hvorfor. Og til slutt kommer avslutningen, den kan du bruke som er konklusjon hvor du bruker den som for eksempel en tankevekker eller skriver dine egne meninger på en objektiv måte. Og her er ett eksempel på en artikkel:

  HVOR MYE JOBB ER EGENTLIG RIDNING?

  Ridesport er populært i store deler av verden, i bare USA er det ca 30 millioner mennesker som rir hest hvert år. Men er egentlig ridning bra trening? Øker du forbrenningen? Og hva er det ryttere må gjøre daglig?

  RIDNING SOM TRENING

  Det er mange som tror at ridning ikke er trening, ryttere får ofte kommentarer som "ridning er vel ikke trening? du blir vel ikke sliten av å ri?". Altså, hva er det som gjør deg sliten, andpusten, rød i skinnene, svett og støl? Jo akkurat, trening. Det sier seg selv at ryttere ikke blir like stiv og støl og sliten hvis de rir jevnlig og godt ca. hver dag fordi du får bedre kondis og bygger muskler, for da blir du automatisk sterkere. Det samme skjer hvis du trener for eksempel bein tre ganger i uken på SPENST. Selvfølgelig er det fortsatt slitsomt å ri, men de forskjellige øvelsene vil bli lettere enn de var før. Det sier at ridning er bedre styrketrening enn kondisjonstrening, men å bygge muskler er like viktig som bra kondis. Når man rir så må mann ha full kontroll over kroppen sin og over hesten sin kropp. Vi skal sitte godt ned i salen, og bruke beinene våres til mesteparten av jobben. Samtidig må du følge hestens bevegelser, du og hesten må bli til en og må jobbe bra sammen. Du må bruke tydelige bevegelser så hesten forstår hva du mener, og for å utføre det må det en del muskler til. Du må ha mye muskler i mage og rygg fordi du skal klare å ha rolige bevegelser, og klare å holde overkroppen og armene dine i ro. Du må ha en bra sits, da må du være rett og fin i ryggen, og holde magen stram. Denne treningen er faktisk en av de beste magetreningene som finnes. Når vi rir så bruker vi muskler i nesten hele kroppen, men for det meste rygg, mage, bein og rumpe. 

  DAGLIG JOBB FOR RYTTER

  For å være en rytter og en hesteeier så har du en del å gjøre hver dag. Du må stelle og ri hesten din så og si hver eneste dag for at du og hesten skal holde dere i form, og ikke bli stive. Men det er ikke bare å ri og stelle hesten, fordi du har nemlig stallarbeid også. Du må opp klokken 06.00 om morgenen for å gi hesten din mat og for å slippe den ut fra stallen, du må i stallen ca klokken 15.00 for å gi hesten lunsj og du må i stallen en siste gang ca klokken 20.00 for å gi den kveldsmat og for å slippe den inn i stallen. Og det er ikke bare dette du må gjøre, du må ta ut møkka til hesten din fra boksen, du må fikse høy, fòr og vann, og for å ha en hest må du også ha mye penger for det koster faktisk veldig mye å kjøpe og for å eie en hest. 

  Det er mange som ikke skjønner hvor mye man må gjøre når man eier en hest, men det er faktisk en heltidsjobb, og inntil dette går man på skole eller jobber. Jeg har selv en hest og det er veldig mye jobb, men all bryet er verdt det fordi det å eie en hest er noe av det beste som noen gang har hendt meg. Hesten min er min aller beste venn, og ridning er min terapi. Jeg kunne aldri ha byttet ut hesten min, og ridning i seg selv for noe annet.

  Kilder:

  http://itpro.no/artikkel/11722/hvordan-skrive-en-god-artikkel/

  http://www.hest.no/blog/?blid=128374

  https://www.google.no/search?q=ridning&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN6b6h2-XMAhXpPZoKHR1YCNcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=equestrian&imgrc=YL2r7af580ue4M%3A

 • URETTFERDIGHET

  Som de fleste vet så er verden urettferdig, det er ikke alltid du får det som du ønsker. Hvis du får en hundrelapp av bestemoren din, og lillebroren din får det ikke så føles det ut som om hele verdenen hans faller sammen fordi det er urettferdig. Om bestevennen din får dra på Justin Bieber konsert og du får ikke lov så sperrer du deg inne på rommet fordi du synes det er urettferdig, men hva er det som egentlig er urettferdig her i livet? 

  Det som er urettferdig er rikt og fattig, det er urettferdig at det er 795 millioner mennesker i andre land som sulter, i mens vi i Norge kaster 25 % av maten våres rett i søpla, og vi har til og med fedme problemer. Vi spiser oss så mett at vi nesten sprekker, i mens folk i andre land har ikke spist på flere dager. Det er urettferdig at det bare er 57 % av elevene i Norge som gjennomfører videregående skole fordi resten synes det er for mye slit, i mens barn i andre land hadde drept for å få muligheten til å få seg en utdanning. Det er urettferdig at barn må ut i krig, i mens her i Norge blir barna sure om de må rydde rommet sitt. Det er så utrolig mye urettferdigheter i verden, og det kommer alltid til å være det. I Norge så blir kvinner i gjennomsnitt 83 år og menn blir i gjennomsnitt 79 år, og i Malawi er forventet levealder 45 år, dette er fordi vi i Norge har muligheten til å dra til sykehus om vi er syke, vi har muligheten til å spise jevnlig, vi har muligheten til rent vann og vi har muligheten til å leve ett bra liv, disse mulighetene har ikke de i de fattige landene. 

  Jeg synes det er trist at vi lever i en verden som er så urettferdig. Vi som er rike må gjøre en forskjell, vi må kjempe for rettferdighet og frihet, for hvis ikke vi som er oppvokst i ett av verdens rikeste land kan kjempe for rettferdighet og gjøre en forskjell, hvem kan da?

  Kilder:

  http://miljoagentene.no/fakta/verden/urettferdig-verden-article32-159.html

  https://www.google.no/search?q=rikt+og+fattig+land&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKw8_m8ePMAhUrMJoKHR9aC0IQ_AUIBigB#imgrc=Jz6t3N8TUF0ErM%3A

 • HVA ER EN BLOGG, HVA BØR DEN INNEHOLDE?

  En blogg er en slags dagbok på nett som alle kan lese. Det kan også være en skolestil, fotoalbum og brev. De siste årene så har blogger blitt mer sammensatte, hvor de legger til for eksempel videoer som brukerne lager selv og det er mange som lager YouTube kanaler hvor de legger ut videoene sine. Det er ingen fast regel om hva du skal skrive om på en blogg, du kan skrive om akkurat hva du ønsker. 

  Men de fleste holder seg til et tema, som for eksempel at jeg skriver om norskfaget og temaer innen for faget, andre skriver for eksempel om mote, sine barn, livet sitt, sminke osv. En blogg er et sted hvor du kan skrive om dine meninger og hva du føler, det er ett sted for du kan inspirere andre og ett sted hvor du kan få ut følelsene dine. Det er utrolig mange som blogger, både voksne og barne, gutter og jenter. Du kan bli kjent i gjennom bloggen og bruke den som en jobb, du kan faktisk tjene veldig mye. Hvis du skal tjene mye på en blogg så må du ha mange lesere og komme opp på "topp 20", da får du spørsmål om du vil ha reklame på bloggen din, du kan bli sponset. Hvis jeg tar Sophie Elise Isachsen som ett eksempel, hun tjente mer enn en million i 2014, så du kan faktisk leve ett godt liv av å bare blogge. Men det å blogge er en stor jobb for de som blir kjent, du må skrive flere, lange innlegg om dagen for hvis du ikke gjør dette så mister du leserne dine, du må også passe på at hvert enkelt innlegg er interessant og du må holde deg til temaet, du må også ha spennende overskrifter, for hvis ikke så går leserne dine lei bloggen din, du må også ta utrolig mange bilder og disse må være klare og tydelige. 

  Det er ikke alle som tar bloggen like seriøst som andre, noen skriver bare for å få ut følelsene sine og sine meninger, de tenker ikke på hvor mange lesere de har, for disse bloggerne tenker ikke på penger. Selv så synes jeg at å ha en blogg kan være en fin måte på å slippe fri hva du har på hjertet, for det er nemlig ikke alle som tørr å gjøre dette i den virkelige verden. Det er ikke bare noe fint for selve bloggeren, men det kan også være en fin ting for leserne. De kan finne blogger som passer til hva de liker å lese, de kan lese om folk som har de samme problemene, eller så kan de bare rett og slett lese en blogg for å ha noe å gjøre hvis de har en kjedelig dag.

  Kilder:

  http://ndla.no/nb/node/46103

  https://www.google.no/search?q=blogg.no&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjU9YiFtePMAhVjCpoKHYLBAVYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=blogg.no+logo&imgrc=OwbqErorFTR_CM%3A

 • Ny blogg!

  Velkommen til blogg.no! :)

  Dette er det aller første innlegget i din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er ny som blogger eller har blogget før.

  Trenger du litt starthjelp finner du våre hjelpesider her: http://faq.blogg.no/, og vår engasjerte supportavdeling er tilgjengelig (nesten) 24/7.

  Bloggen
  Ønsker du å gjøre den nye bloggen din litt mer personlig anbefaler vi at du fyller ut profilinfo, og velger et design som passer til deg. Vil du bare komme i gang med bloggingen kan du starte et nytt innlegg.

  Hashtags
  Blogg.no bruker hashtags for å samle innlegg som handler om samme tema. Hashtags gjør det lettere å finne innlegg om akkurat det temaet du søker. Du kan lese mer om hashtags her: http://hashtags.blogg.no/

  Andre nyttige sider
  Infobloggen: http://info.blogg.no/
  Vårt regelverk: http://faq.blogg.no/infosider/retningslinjer.html
  Vilkår for bruk (ToS) og integritetspolicy: http://faq.blogg.no/?side=omoss

  Nå som du har lest dette innlegget kan du redigere det eller slette det. Vær dog oppmerksom på at det alltid må være minst ett innlegg i bloggen for at den skal fungere - det er for eksempel ikke mulig å redigere designet uten at det finnes innlegg i bloggen.

  Når du skal logge inn neste gang kan du gjøre det fra vår forside på http://blogg.no/.

   

  Vi håper du vil trives hos oss!

  hilsen teamet bak
  blogg.no

   

  blogg.no | logg inn | hjelp | regelverk | vilkår | om oss | kontakt oss | infobloggen

   
 • hits